Hello
I was boting whit this srcipt for 3 months, now iam having debug.

any solutions?


22:52 : CaveBot:Input:EatFood - System.ArgumentOutOfRangeException: Indeks był spoza zakresu. Musi mieć wartość nieujemną i mniejszą niż rozmiar kolekcji.
Nazwa parametru: index
w System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeExceptio n()
w System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
w ARQ=.RxY=.tBY=()