Informações:

- No FW
- Open Name Change
- Open WT
- Optional-PVP
- Lvl 223 / ML 83
- Diversas montarias/outfits full


300R$ ou 20kk.

Skype: r-teamwork