Troco sorcerer 158 em troka de kina 200+
ou servidor pvp ou non pvp!